Хранителни добавки от Fhl.bg с Витамин D| Магазин за Vitamin D

Витамин D-Vitamin D

Магазин за хранителни добавки в София-къде има хранителна добавка витамин д за деца,течен или на таблетки

Борд меню

сряда, 4 ноември 2015 г.

Widgets

Основни факти и Информация за Витамин D

 Витамин D е мастно-разтворим витамин, който присъства естествено в много малко храни, добавя се към други, и се предлага като хранителна добавка. Той също така се произвежда ендогенно, когато ултравиолетовите лъчи от слънчевата светлина се срещат с кожата и предизвикват синтез на vitamin d.Затова се нарича "Слънчевия витамин" Витамин D, получен от излагане на слънце, храна и хранителни добавки е биологично инертен и трябва да се подложи на два процеса в тялото, които се наричат хидроксилиране за да се активира. В първия случай това се извършва в черния дроб vit d се превръща до 25-хидроксивитамин D, известен също като calcidiol.Всеки микрограм на перорално консумиран 25-хидроксивитамин D3 е около 5 пъти по-ефективен в повишаването на серумния 25 (OH) D при възрастните хора през зимата, отколкото еквивалентно количество на витамин D3.
Втория процес се извършв предимно в бъбреците и се образува физиологично активен 1,25-дихидроксивитамин D, известен също като калцитриол.
Витамин d насърчава абсорбцията на калций в червата и поддържа подходящи серумните концентрации на калций и фосфат, за да се даде възможност за нормална минерализация на костите и да се предотврати хипокалцемия. Също така е необходим за растежа на костите и костно ремоделиране от остеобласти и остеокласти.Без достатъчно витамин D, костите могат да станат тънки, крехки, или безформени.Витамин D предпазва от рахит при деца и остеомалация при възрастни.Заедно с калций, витамин D също помага да се защитят по-възрастни хора от остеопороза. Витамин D има и други роли в организма, включително модулация на клетъчния растеж, невромускулна и имунна функция, съответно и намаляване на възспалениеята.Много гени, кодиращи протеини, които регулират клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза са модулирани от витамин д.
Много клетки имат рецептори d vitamin, и някои за преобразуване на 25-хидроксивитамин D3  в 1,25-дихидроксивитамин D.

Серумна концентрация на 25-хидроксивитамин D3 е най-добрият индикатор за статуса на d vitamin. Това отразява дали витамин D е произведен подкожно или е, получен от храна и хранителни добавки и има сравнително дълъг циркулиращ полуживот от 15 дни.Функциите на 25-хидроксивитамин D  като биомаркер за експозиция са основни, но не е ясно до каква степен нивата  на 25-хидроксивитамин D3, също служат като биомаркер за ефективност (т.е., отнасяща се до здравословното състояние или резултати).Серумните нива на 25-хидроксивитамин D3, не показват количеството на витамин д,които се съхраняват в телесните тъкани.
За разлика от 25-хидроксивитамин D3, циркулиращия 1,25-дихидроксивитамин D обикновено не е добър индикатор на статуса на витамин D в организма, тъй като има кратък полуживот от 15 часа и серумни концентрации са строго регулирани от паратироидния хормон, и калциевфосфат.Нива на 1,25-дихидроксивитамин D обикновено не намаляват, докато има тежък дефицит на витамин д.
Има значително обсъждане дали серумните концентрации от 25-хидроксивитамин D, са свързани с недостатъчност (например, рахит), адекватност за здравето на костите, и оптимално общото здраве, и резултатите не са достигнали и отбелязали консенсус в този научен процес .Въз основа на извършения преглед на данните за нуждите на витамин D, комисия от Института по медицина стигна до заключението, че лицата с риск от дефицит на витамин д при серум концентрации на 25-хидроксивитамин D <30 нмол / L (<12 нг / мл). Някои от тях са потенциално изложени на риск за неадекватност на нива в границите 30-50 нмол / L (12-20 нг / мл). На практика всички хора са с достатъчно концентрация при нива ≥50 нмол / L (≥20 нг / мл); Комитета заяви, че нивото на серум 50 нмол/L от 25-хидроксивитамин D ,покрива нуждите на 97,5% от населението. Серумните концентрации > 125 нмола/L (> 50 нг / мл) са свързани с потенциални странични ефекти.Таблица със Серумните нива на Концентрации на 25-хидроксивитамин D
нмол / л **
нг / мл *
Здравен статус
<30
<12
Витамин D дефицит, което води до рахит при кърмачета и деца и остеомалация при възрастни
30-50
12-20
Като цяло се счита за недостатъчно за костите и цялостното здраве при здрави индивиди
≥50
≥20
Като цяло се счита подходяща за костите и общото здравословно състояние при здрави лица
> 125
> 50
Има потенциални неблагоприятни последици от такива високи нива, особено > 150 нмол / л (> 60 нг / мл)

* Серумните концентрации на 25-хидроксивитамин D са докладвани в наномолове на литър (нмол / л) и нанограма на милилитър (нг / мл).
** 1 нмол / л = 0.4 нг / мл

Серумната концентрация на 25-хидроксивитамин D в пробите на кръвен серум,може да бъде с по-ниска или по-висока стойност, това може да се получи в зависимост от анализа който лабораторията използва.A стандартен референтен материал за 25-хидроксивитамин D, станаха достъпни през юли 2009 г., което позволява стандартизиране на показателите в лабораториите,което може да подобри методите, свързани с променливостта.
Fhl.bg - онлайн хранителни добавки

Няма коментари:

Публикуване на коментар